Doorlopende SEPA-machtiging

Bij akkoord op een automatisch incasso gaat u akkoord met een betaling van 4 weken, en geeft u toestemming aan E-Flux doorlopende incasso-opdrachten te sturen aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens laadtransacties en/of abonnementsgelden en aan uw bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van E-Flux. NB. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam: E-Flux B.V.
Adres: Pedro de Medinalaan 15
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1086XP

Incassant ID: NL97ZZZ700113460000
Kenmerk Machtiging: debiteurennummer

Let op: vul uw gegevens juist in. Bij een mislukte incasso zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten voor de mislukte incasso bij u in rekening te brengen.