In de meeste gevallen heeft een Vereniging van Eigenaren geen btw-plicht. Maar het leveren van stroom aan bewoners voor het laden van elektrische auto’s geldt als uitzondering op deze regel. RSM Accountants heeft in opdracht van E-Flux onderzoek uitgevoerd naar deze kwestie, met als doel een helder antwoord te krijgen die in overeenstemming is met de Belastingwet.

Uit dit onderzoek is de volgende conclusie gekomen: een VvE is btw-plichtig voor de kilowatturen die via de laadpaal worden geleverd aan de bewoner. In deze situatie handelt de VvE namelijk niet meer in collectief belang, maar in het belang van een individuele bewoner.

Wat betekent dit voor mij als VvE?

Leveren jullie als VvE stroom aan bewoners via laadpalen? Dan dien je een btw-nummer aan te vragen bij de Belastingdienst. Hierdoor kan de btw die betaald wordt over de elektriciteit teruggevraagd worden aan de Belastingdienst. Aan de andere kant ontvangt de VvE btw op het totaalbedrag van de geladen stroom. Omdat dit bedrag weer aan de Belastingdienst wordt afgedragen komt het saldo uit op nul.

Stel je als VvE een hoger kWh-tarief in dan de stroomprijs die je betaalt aan jullie energieleverancier? Dan zal je als VvE btw moeten betalen aan de Belastingdienst.

E-Flux ontzorgt VvE’s op het gebied van laden

Als VvE beheerder heb je grote kans dat je te maken krijgt met het vraagstuk ‘laadpalen’. De komende jaren zullen steeds meer mensen elektrisch rijden. E-Flux biedt met haar platform een oplossing voor het automatisch verrekenen van de stroomkosten met de bewoner. Het bedrag wordt elke maand aan de VvE uitbetaald. De abonnementskosten voor deze service liggen bij de bewoner die gebruikt maakt van de laadpaal. Ook in het voortraject kan E-Flux samen met haar partners ondersteuning bieden. Verschillende VvE’s in Amsterdam en Rotterdam maken al gebruik van E-Flux.

Benieuwd wat E-Flux voor jou kan betekenen? Klik hier voor meer informatie en klik hier om contact met ons op te nemen.


Verrekening laadkosten binnen VvE – Voorbeeld

  1. De VvE heeft een energiecontract met een energieleverancier voor het leveren van stroom aan het gebouw
  2. Er staan laadpalen in de garage waar bewoners hun auto kunnen laden. De laadpalen staan aangesloten op de algemene elektra aansluiting van het gebouw
  3. De laadpalen zijn gekoppeld aan de backoffice van E-Flux zodat alle laadkosten verrekend kunnen worden met de bewoners
  4. De bewoner start een laadsessie met een laadpas. Aan de hand van de laadpas weet E-Flux bij welke provider de pas hoort
  5. De VvE stelt in de backoffice een tarief in per kWh voor de laadsessies. Elke maan wordt er een vergoedingsfactuur aangemaakt voor de VvE
  6. Elke maand stuurt E-Flux een factuur (kosten laadsessies incl. btw) voor de laadsessies aan de laadpas-provider. De laadpas-provider factureert deze kosten door aan haar klanten (de bewoner)
  7. E-Flux keert het totaalbedrag aan laadsessies over een specifieke maand uit aan de VvE, inclusief btw
  8. De energieleverancier verstuurd maandelijks een factuur met de totale elektriciteitskosten, inclusief btw
  9. Tijdens de btw-aangifte worden te betalen btw-bedragen verrekend met de ontvangen btw-bedragen, waardoor het saldo uitkomt op €0.

laadkosten vve

Op welk E-Flux Portal wil je inloggen?
Charge Point Portal

In dit portal kan je als eigenaar van een laadpaal tarieven instellen voor gastgebruik, bepalen wie er op de whitelist komen te staan en laadsessies inclusief creditfacturen inzien.

Charge Card Portal

Bekijk in dit portal waar je kan laden met de E-Flux pas en heb inzicht in alle laadsessies en facturen.

Technical Portal

In dit portal kan je als installateur al je geplaatste laadpalen terugvinden. Bekijk alle technische gegevens en plan eenvoudig onderhoud in.

Feel Free!
×

Goedendag!

Heb je een vraag? Stuur een bericht via whatsapp of stuur een email naar info@e-flux.nl

× Hoe kunnen wij je helpen?