De herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) is omgezet naar de Nederlandse wet- en regelgeving. Vanaf 10 maart 2020 is er een verplichting voor het aanleggen van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de private gebouwde omgeving en woongebouwen. Dit betekent dat alle bedrijven en VvE’s verplicht zijn 1 laadpaal te installeren per 10 parkeerplaatsen. Hoe ga je hier als bedrijf of VvE mee om? Wij geven tips.

Aantal laadpunten flink uitbreiden

De groei van het aantal elektrische auto’s in Europa neemt sterk toe. Dat betekent dat er ook meer laadpunten moeten komen om aan de laadbehoefte te kunnen voldoen. Deze richtlijn introduceert een verplichting om laadinfrastructuur aan te leggen voor elektrische voertuigen in de (private) gebouwde omgeving, woongebouwen en bij nieuwbouw of als er ingrijpend wordt gerenoveerd. Bij de ontwikkeling van bouwplannen wordt hier al rekening mee gehouden.

Eigenaar bedrijfspand?

Als eigenaar bent u vanaf 10 maart 2020 verplicht om te investeren in laadpalen voor elektrische auto’s. Dit betekent dat tien procent van de parkeerplekken een laadfaciliteit moet bieden. Aanvullend is bepaald dat bij 10% van de overige parkeervakken de bekabeling voor meer laadvoorzieningen aanwezig moet zijn. Meer weten? Klik hier.

Voor VvE

Bij woongebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein moet voor elk parkeervak leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor de aanleg van laadpunten. Dit geldt voor nieuwe woongebouwen en voor bestaande woongebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd.

Stappenplan voor bedrijven & VvE:

  1. Inventariseer hoeveel laadpalen er nodig zijn bij jouw bedrijfslocatie of VvE
  2. Neem contact op met E-Flux, of een van onze partners. Na informatie over de verschillende opties en kosten kan je een keuze maken voor de hardware oplossing.
  3. Beperkte aansluiting? Met load balancing i.c.m. laadplein kan al efficiënt geladen worden waardoor de aansluiting niet direct verhoogd hoeft te worden.
  4. Kies een abonnement bij E-Flux. Wij maken de account aan zodat je altijd inzicht hebt in de laadsessies en een tarief kan instellen. De verrekening met gasten of bewoners regelen wij automatisch. Daarnaast bieden wij 24/7 support
  5. Elke maand keren we de vergoeding voor gastverbruik uit op jouw rekening. Ook laadpassen nodig? Geen probleem, dat kunnen wij ook verzorgen.

Lees hier het verhaal van een Amsterdamse VvE dat volledig ontzorgd is door E-Flux.

Kies voor een onafhankelijke oplossing

Naast hardware speelt software een belangrijke rol in deze transitie. Software maakt communicatie mogelijk tussen auto en laadpaal. Laadsessies kunnen geregistreerd en verrekend worden, maar ook het loslaten van een kabel wordt mogelijk vanaf afstand. Door een slimme backoffice wordt de laadinfrastructuur efficiënter. E-Flux specialiseert zich in het bieden van een slimme, maar onafhankelijke oplossing voor het beheren van laadpassen en laadpalen.

De backoffice kan gekoppeld worden met alle merken laadpalen die over OCPP beschikken. E-Flux heeft al koppelingen met (snel)laders van: ABB, Alfen, Circontrol, Delta, Flexicharge, eNovates, Keba, Zaptec, Eaton en EVBox. Alle laadsessies worden geregistreerd en kunnen verrekend worden. Dit houdt in dat de laadkosten gefactureerd worden aan de werkgever, en gasten die komen laden. Naast automatische verrekening van laadkosten biedt E-Flux 24/7 helpdesk support en een voordelige laadpas voor laden onderweg.

Vanaf nu hebben dus alle bedrijven te maken met deze nieuwe wetgeving. E-Flux kan u hierin helpen en adviseren op het gebied van laadpalen, laadpassen en backoffice. Neem contact op. Samen met onze partners helpen wij u verder.

Telefoonnummer: +31 20 763 06 20

Whatsapp: +31 6 83 99 11 76

Stuur een e-mail 

 

 

Op welk E-Flux Portal wil je inloggen?
Charge Point Portal

In dit portal kan je als eigenaar van een laadpaal tarieven instellen voor gastgebruik, bepalen wie er op de whitelist komen te staan en laadsessies inclusief creditfacturen inzien.

Charge Card Portal

Bekijk in dit portal waar je kan laden met de E-Flux pas en heb inzicht in alle laadsessies en facturen.

Technical Portal

In dit portal kan je als installateur al je geplaatste laadpalen terugvinden. Bekijk alle technische gegevens en plan eenvoudig onderhoud in.

Feel Free!
×

Goedendag!

Heb je een vraag? Stuur een bericht via whatsapp of stuur een email naar info@e-flux.nl

× Hoe kunnen wij je helpen?