Skip to main content

We zien allemaal dat de opmars  van de elektrische auto al enige tijd aan de gang is.  Zo bestaat dit jaar al 10% van de nieuw verkopen personenauto’s uit een elektrische model. Het marktaandeel van elektrische auto’s verkoop is van 3,2% (2018) gestegen naar 7,4% in 2019.  Deze ontwikkeling wordt natuurlijk ook opgemerkt vanuit de overheid. Hier volgt een samenvatting van de punten die tijdens afgelopen Prinsjesdag zijn besproken.

Klimaatakkoord doelstellingen

Ons huidige transport in Nederland zorgt voor 25% van de CO2 uitstoot. Elektrische auto’s stoten bij het rijden geen broeikasgassen uit, houden de lucht schoon en verminderen de geluidsoverlast langs de wegen. Mede daarom wordt elektrisch rijden de komende jaren flink gestimuleerd:

  • Kabinet stimuleert aanschaf tweedehands elektrische auto’s, door tot 2024 €100 miljoen beschikbaar te stellen voor onder andere aanschafsubsidie
  • Verhoging accijns op diesel per 2021
  • Gunstigere bijtelling (8%) in vergelijking met brandstofauto’s
  • €5 miljoen investeren in laadpalen. De komende jaren moeten er 1,8 miljoen palen bijkomen

Drempel elektrische auto’s verlagen

Door alle bovenstaande punten uit te voeren wordt de drempel voor mensen om voor een elektrische auto te kiezen een stuk lager. Door de komende te jaren het publieke laadnetwerk flink uit te breiden komen er meer laadplekken beschikbaar. Dit neemt ‘laadstress’ weg omdat mensen op meer locaties kunnen laden.

Meer laadpalen = meer elektrische auto’s en uiteindelijk een beter leefklimaat in Nederland.

Helpen in de verbetering van het Nederlandse leefklimaat? Bestel hier je laadpas!

 

Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/stand-van-zaken/cijfers , RVO

Op welk E-Flux Portal wil je inloggen?
Charge Point Portal

In dit portal kan je als eigenaar van een laadpaal tarieven instellen voor gastgebruik, bepalen wie er op de whitelist komen te staan en laadsessies inclusief creditfacturen inzien.

E-Flux dashboard*

Beheer in dit portal je laadpassen en/of laadpalen in één dashboard. Krijg inzicht in alle laadsessies en facturen.

*Ben je klant sinds 26 april 2021 of is jouw account gemigreerd naar ons nieuwe dashboard? Klik dan op de onderstaande knop.

Technical Portal

In dit portal kan je als installateur al je geplaatste laadpalen terugvinden. Bekijk alle technische gegevens en plan eenvoudig onderhoud in.

Feel Free!
×

Goedendag!

Heb je een vraag? Stuur een bericht via whatsapp of stuur een email naar info@e-flux.nl

× Hoe kunnen wij je helpen?